1. Ako prekresliť európsku ekonomiku?

Snímka: Globsec

Práve nákaza COVID-19 sa bude niesť ako hlavný motív celým programom a panelovými diskusiami. „Pandémia sa stretla s dosiaľ bezprecedentnou globálnou odpoveďou. Centrálne banky, národné vlády aj medzinárodné inštitúcie po celom svete mobilizovali svoju palebnú silu, aby zmiernili dosahy na ekonomiku, stabilizovali finančné trhy a zvrátili negatívny efekt na pracovné miesta,“ uviedla na svojej webovej stránke k prvej téme diskusie organizácía Globsec, ktorá je usporiadateľom samitu.

Európa preto bude musieť nanovo definovať svoju ekonomickú politiku, aby v budúcnosti ľahšie zvládla podobné kalamity. Doterajšie nástroje totiž neposkytujú dostatočné možnosti, ako takéto situácie riešiť.

Ekonomickí lídri, medzi ktorými nebudú chýbať napríklad ministri financií z Francúzska, Česka, Maďarska či Poľska, tak budú hovoriť aj o témach ako je spoločný európsky dlh, stratégie národnej obnovy či plánované využitie peňazí z európskych fondov.

Najčítanejšie témy