Lídri v IT aj krvavé diktatúry. Aké je sovietske dedičstvo 15 štátov?

Lídri v IT aj krvavé diktatúry. Aké je sovietske dedičstvo 15 štátov?

Uplynulo 30 rokov od odchodu prvých troch republík bývalého ZSSR.

Pätnásť štátov, pätnásť rôznych osudov. Aj tak by sa v skratke dali zhrnúť ostatné tri desaťročia krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Práve v týchto dňoch je to presne 30 rokov od momentov, kedy prvé tri niekdajšie zväzové republiky – Litva, Lotyšsko a Estónsko – získali nezávislosť od komunistického kolosu známeho pod skratkou ZSSR. A zatiaľ čo spomínané tri pobaltské štáty sa vydali na úspešnú cestu na Západ, ostatné bojujú s oveľa vážnejšími problémami. Z viacerých sa stali diktatúry či minimálne autokratické režimy, v ktorých vládne železnou rukou dlhoročný vodca, iné majú vážne ekonomické starosti, ďalšie zápasia s hrozbami terorizmu či dokonca bojujú alebo bojovali v ozbrojených konfliktoch.
V nasledujúcich otázkach a odpovediach si prečítajte, ako vyzerá príbeh nástupníckych štátov kedysi najväčšieho impéria na svete.

Najčítanejšie témy