Hrozí Ukrajine vojna s Ruskom?

Hrozí Ukrajine vojna s Ruskom?

Vyostrenie situácie na rusko-ukrajinských hraniciach vzbudzuje obavy, že by konflikt mohol prerásť do vojny v plnom rozsahu.

Donecká uhoľná panva – bohatý priemyselný pupok Sovietskeho zväzu so špičkovými fabrikami a multietnickými banskými mestami. Sovietska propaganda ho označovala za industriálne srdce Ruska. Dnes je toto srdce rozbombardovanou vojnovou zónou a krváca.

Najčítanejšie témy