Spor o Palestínu. Ako UNESCO zasiahne odchod Izraela a USA?

Spor o Palestínu. Ako UNESCO zasiahne odchod Izraela a USA?

Jeden zo zakladajúcich štátov organizácie UNESCO ju opúšťa.

Spojené štáty opustia k 31. decembru 2018 Organizáciu Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. Súvisí to s viacerými rezolúciami prijatými organizáciou, ktoré Washington vníma ako namierené proti Izraelu. Rovnaký krok avizoval aj Izrael.

Ako zasiahne túto organizáciu odchod naštedrejšieho platiteľa do jej kasy? A aký význam má inštitúcia spadajúca pod OSN pre Slovensko?

Najčítanejšie témy