Putin môže odvolať vládu aj parlament. Čím sa líšia právomoci hláv štátu?

Putin môže odvolať vládu aj parlament. Čím sa líšia právomoci hláv štátu?

Na Slovensku je parlamentný systém, pri ktorom sme zvyknutí, že prezident má prevažne reprezentačnú funkciu a moc drží v rukách parlament.

K jeho hlavným úlohám podľa našej Ústavy patria udeľovanie milostí a amnestií, ratifikácia záväzných medzinárodných zmlúv v mene republiky, dohľad nad inými zložkami moci či vymenúvanie premiéra a sudcov.

Nie je to tak však všade.

HN sa pozreli na kompetencie prezidenta v krajinách, ktoré majú prezidentský alebo zmiešaný systém, ako Spojené štáty, Rusko či Francúzsko.

Najčítanejšie témy