Keď peniaze rozhodujú o víťazovi volieb

Keď peniaze rozhodujú o víťazovi volieb

Kampane kandidátov stoja v USA miliardy a často rozhodujú o úspechu. Preto sa vynárajú hlasy, aby sa rola peňazí v politike zmenšila.

Volebnú kampaň na Slovensku upravuje zákon z roku 2014. V USA je financovanie zložitejšie a naráža aj na vplyv lobistických skupín.

HN sa v otázkach a odpovediach pozreli na to, aká je v Spojených štátoch regulácia, kedy došlo k najväčším zmenám, na náš volebný zákon aj na to, koľko minuli na kampaň politické strany pred poslednými parlamentnými voľbami.

Najčítanejšie témy