3. Stáva sa Hongkong čoraz viac čínsky?

Snímka: Reuters

Tento jav možno pozorovať už aj v Hongkongu, kde postupne silnejú hlasy podporujúce čínske kroky a vítajú ich ako niečo, čo po dvoch rokoch protestov prinesie pokoj a stabilitu.

To isté si myslí aj Carrie Lamová, kontroverzná líderka, ktorú si do čela Hongkongu vybral priamo Peking. Práve ona sa stala jednou z najrozporuplnejších postáv politicky búrlivého mesta. Podľa Lamovej tento zákon ukončí politizáciu aj polarizáciu obyvateľov a prinesie pokoj po náročných časoch. „Aby sa situácia nezhoršovala do bodu, keď nebude možné zachovať princíp ,jedna krajina, dva systémy‘, je potrebné problémy riešiť na úrovni ústrednej vlády,“ uviedla. Podľa nej budú zmeny predložené miestnej legislatívnej rade do polovice apríla.

Ich prijatie sa očakáva do konca mája. Hongkong má v súčasnosti obmedzenú zastupiteľskú demokraciu. V ostatných voľbách v novembri 2019 jednoznačne zvíťazili prodemokratickí kandidáti.

Na základe nových opatrení sa mestská legislatíva rozšíri zo 70 na 90 kresiel. Avšak iba 20 poslancov priamo zvolia obyvatelia Hongkongu – oproti doterajším 35. To znižuje priame zastúpenie z polovice na necelú štvrtinu kresiel. Väčšinu členov – rovných 40 – si vyberie propekinský výbor. Zvyšných 30 vyberú takzvané funkčné volebné obvody – orgánmi zastupujúce určité priemyselné odvetvia a záujmové skupiny, ktoré boli taktiež historicky lojálne k Pekingu.

Najčítanejšie témy