5. V čom sú pri šírení dezinformácií špecifické sociálne siete?

Snímka: Reuters

Na Ukrajine je napríklad zablokovaná sieť VKontakte, ktorá je akousi obdobou amerického Facebooku. Aj toto obmedzenie však mnohí ľudia obchádzajú práve cez VPN služby. A práve VKontakte je častým zdrojom hoaxov a fake news o dianí na východe Ukrajiny či v Bielorusku.
Ruskí propagandisti vo veľkom využívajú na šírenie zmanipulovaných informácií aj najväčšiu globálnu sociálnu sieť Facebook. V diskusiách nasadzujú tisíce trollov, ktorí kritizujú Západ. Američania napríklad vyšetrovali, či sa práve takíto platení trollovia nepodieľali na víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách pred štyrmi rokmi.
Proces odhaľovania dezinformácií na sociálnych sieťach je pritom do veľkej miery definovaný špecifikami a pravidlami, ktoré má každá sieť nastavené. „Najvážnejšie hoaxy zaznamenávame pravidelne na Facebooku. Máme modelové systémy, ako odhaľovať facebookových botov. Zhromažďujeme o nich informácie. Keď máme dostatočné množstvo dát, posunieme ich príslušnému oddeleniu Facebooku,“ potvrdil pre HN Maksym Pančenko, expert na odhaľovanie hoaxov v neziskovej organizácii Internews Ukraine. Podobnú činnosť vykonáva aj ďalšia ukrajinská organizácia Stop Fake.

Podľa neho neexistuje žiaden nadnárodný mechanizmus ani štátne úrady, ktoré by sa odhaľovaním konšpiračných účtov na sociálnych sieťach a ich podozrivých praktík zaoberali. „Je to iniciatíva, ktorej sa môže venovať ktorýkoľvek užívateľ sociálnych sietí. Môže identifikovať trollov a pomáhať nám tak v našej práci.“

Najčítanejšie témy