3. Ako žiadať o štatút usadlíka?

Snímka: Reuters

Ten im umožní získať štatút usadlíka a naďalej žiť v Británii tak, ako doteraz. Registrácia je zdarma. Žiadateľ bude iba musieť preukázať svoju totožnosť, adresu v Británii a bezúhonnosť.
Kto bude v Británii žiť k 31. decembru 2020, bude mať čas na registráciu v EU Settlement Scheme do polovice budúceho roka. „Ľudia, ktorí tu žijú viac ako päť rokov, si žiadajú o Settled Status, teda štatút usadlíka. Ak tu žije kratší čas, minimálne po šesťmesačnom pobyte v Británii môže požiadať o Pre-settled Status, teda štatút predbežného usadlíka. My sme sa s manželkou, šesťročnou dcérkou a trojročným synom presunuli do Brightonu pred siedmimi mesiacmi. Celá rodina sme požiadali o štatút predbežného usadlíka, ktorý nám bol úspešne pridelený,“ uviedol pre HN Slovák Tomáš dacej, ktorý v Británii rozbieha tetovacie štúdio.
Usadlíci majú možnosť získať povolenie na trvalý pobyt v Británii. Predbežní usadlíci oň môžu požiadať po piatich rokoch, vďaka čomu následne získajú viac práv. Rovnaké pravidlá platia aj pre ich rodiny.

Podľa oficiálnych údajov sa v EU Settlement Scheme zaregistrovalo zhruba už 60-tisíc Slovákov. Kto by mal v Británii akýkoľvek problém, môže sa obrátiť na organizáciu SOLVIT. „Ide o sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie. Vznikla z iniciatívy Európskej komisie v roku 2002 a zdarma poskytuje rýchle a účinné riešenia. SOLVIT centrum Spojeného kráľovstva sa bude až do konca prechodného obdobia naďalej zaoberať problémami vznesenými občanmi EÚ-27 vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27,“ uvádza sa v správe, ktorú HN zaslal tlačový odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.

Najčítanejšie témy