2. Na čo sa musia pripraviť Slováci v Británii?

Snímka: Reuters

Mnohí z nich sa tam usadili natrvalo, založili si rodiny či rozbehli podnikanie. Podľa posledných oficiálnych štatistík žije v Británii zhruba 65-tisíc krajanov.
Skutočné číslo je však oveľa vyššie, keďže mnohí Slováci žijú v Británii bez toho, aby sa tamojším úradom oficiálne prihlásili, prípadne tam chodia na pravidelné niekoľkotýždňové pracovné pobyty. Vzhľadom na slobodu pohybu aj voľný pracovný trh preto presný počet krajanov na ostrovoch nie je známy, odhaduje sa však až na 100-tisíc.

Kto bude chcieť v Británii legálne zostať aj po 31. decembri tohto roka, kedy sa skončí prechodné obdobie, bude musieť splniť určité podmienky. Prirodzene, kto má britské občianstvo, pre toho sa od prvého januára 2021 nič nemení. Ostatní sa budú musieť zaregistrovať na základe toho, ako dlho už v Británii žijú.

Najčítanejšie témy