3. Politický systém

Sebastian Kurz
Snímka: Reuters

Analytici sa zhodujú, že predpovedať budúce politické smerovanie v Rakúsku je riskantné.

Záleží práve na Kurzovi, ako bude diktovať tempo kampane, a teda aký bude mať následne vplyv v povolebných rokovaniach.

„Aj keby sme mali veľkú sklenenú guľu, tak nevieme, čo to môže spraviť s voličmi. Ide o niečo, čo môže Strachemu rapídne uškodiť, no zároveň ho aj posilniť,“ zapolemizovala si politologička Žúborová.

„Zároveň to môže uškodiť aj Kurzovi, pretože bol spájaný so Strachem,“ uzatvára.

Najčítanejšie témy