3. Poloprezidentský systém vo Francúzsku

Snímka: Reuters

Najväčším privilégiom prezidenta vo Francúzsku je, že môže byť odvolaný iba v závažných prípadoch, ako je zrada, a tiež to, že môže rozpustiť parlament a vyhlásiť nové voľby, keď to situácia vyžaduje. Tvrdí to Martin Michelot, analytik Inštitútu pre európsku politiku Europeum.

Prezident vie tiež rozpustiť vládu, vymeniť premiéra či vydať nariadenie, keď sa zákon nemôže rýchlo schváliť. Jeho funkčné obdobie trvá päť rokov. O pôvodnom sedemročnom mandáte sa hovorilo, že je veľmi dlhý, môže vytvárať nestabilitu, ak dôjde k viacerým rozporom s parlamentom.

Vo Francúzsku je od roku 2017 prezident Emmanuel Macron, ktorého nazývajú aj najväčším reformistom Európy. Spravil reformu pracovného práva, dôchodkovú či prijal hospodárske reformy.

Voči jeho politike protestuje pravidelne pol roka aj hnutie žltých viest. Dá sa preto očakávať, že sa kompetencie prezidenta v krajine zmenšia? Obdobie každého prezidenta má však svoje plusy a mínusy a funkčné obdobie závisí aj od vzťahu prezidenta s vládou.

„Niektorí politici volali po zmene na parlamentnú republiku, ale to by vyžadovalo zmenu ústavy, čo však nepodporuje väčšina strán,“ dodáva Michelot.

Najčítanejšie témy