1. Aká je regulácia v USA?

Snímka: Reuters

„Najväčším rozdielom je úloha peňazí. V Spojených štátoch sa v politických otázkach dávajú na rovnakú úroveň práva fyzických a právnických osôb,“ vysvetľuje odlišnosť Petr Boháček, analytik Výskumného centra Asociácie pre medzinárodné otázky.

Znamená to teda, že všetci aktéri majú rovnaké právo ovplyvňovať politický proces a môžu dávať do politiky neobmedzené množstvo peňazí na ochranu svojich záujmov.

Snímka: HN

​​Realizuje sa to pomocou takzvaných PACs, komisií politickej akcie, ktoré sú legálnymi entitami reprezentujúcimi konkrétne politické záujmy. Do určitej miery sú však limitované.

Financovanie kampane sa tak delí na prostriedky samotných kandidátov, stranícke fundraisingové výbory a takzvané super PACs, špeciálne komisie politickej akcie, ktoré limity PACs zmierňujú: „Nemôžu síce prispievať priamo na kampaň konkrétneho kandidáta, ale môžu bez limitov financovať vlastnú paralelnú politickú kampaň,“ dodáva Boháček.

Kontrola financovania je pomerne transparentná a kandidáti i podporovatelia musia zverejniť, komu a koľko peňazí dávajú. Pri zahraničných lobistických subjektoch platí špeciálna registrácia aj prísnejšie kontroly.

Práve v súvislosti s tým bol obvinený bývalý šéf kampane Donalda Trumpa Paul Manafort, ktorý má okrem trestu za daňové a bankové podvody zaplatiť aj za podvody súvisiace s lobistickou činnosťou pre proruských ukrajinských politikov.

Najčítanejšie témy