2. Hospodárstvo

Snímka: Reuters

Veľa Američanov vyzdvihuje Trumpa za jeho hospodársku politiku.

Panuje však aj názor, že tí, ktorí mu v tejto oblasti udeľujú plusové body si na druhej strane nevšímajú jeho kroky v oblasti imigrácie.

Podľa prieskumu CNBC All-America Economic Survey 51 percent opýtaných ľudí schvaľuje jeho postupy v hospodárskej oblasti, čo má následnej vplyv aj na posudzovanie celkového jeho výkonu.

Pochvala mu patrí aj za nízku mieru nezamestnanosti, ktorá sa teraz pohybuje na úrovni asi 20 percent.

Až 55 percent Američanov v prieskume dokonca uviedlo, že ekonomika je podľa nich dobrá alebo až výnimočná, čo je najvyšší počet za 10 rokov prieskumu.

Najčítanejšie témy