8. Ktorá inštitúcia by mohla tieto zločiny vyšetrovať?

Snímka: Reuters

Právny tím v správe uviedol, že čoskoro uzavrie konečnú podobu dohody s vyšetrovacím výborom OSN o prístupe k výpovediam a ďalším dôkazom zhromaždeným počas sýrskej vojny.

„Množstvo videí a ďalších záberov, rovnako ako úlohy, ktorú zohrali sociálne siete, je bezprecedentné v pomere k dôkazom zhromaždeným pri vyšetrovaní všetkých medzinárodných zločinov,“ uviedol výbor v správe s tým, že pre množstvo prípadov nebude možné stíhať všetkých aktérov.

Zároveň je podľa tímu potrebné, aby boli spravodlivo stíhané zločiny na všetkých stranách konfliktu, vrátane tých, ktoré sa týkajú sexuálneho násilia a násilia na deťoch.

Práve tieto dve oblasti budú pre súdy prioritou, uviedol výbor.

Vyšetrovatelia sa tiež snažia získať informácie od Organizácie pre zákaz chemických zbraní o použití týchto prostriedkov v Sýrii.

Najčítanejšie témy