Akým je filantropom?

Od roku 1979, kedy sa začal filantropii venovať, mal za vyše 30 rokov venovať viac ako 11 miliárd dolárov na rôzne charitatívne ciele.

Poskytoval štipendiá Afroameričanom pod nadvládou apartheidu, pomáhal organizovať návštevy Západu počas komunistického režimu a podporoval aj vytváranie nezávislých kultúrnych skupín či viacerých iniciatív.

Po skončení Studenej vojny svoju filantropiu expandoval aj do Spojených štátov, Afriky, Latinskej Ameriky či Ázie.

Pripisujú sa mu aj zásluhy na páde komunizmu v 80. a 90. rokoch či vytvorení a financovaní Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, centra pre štúdium spoločenských vied.

Najčítanejšie témy