3. Prečo je olympiáda spájaná s mierom?

Prvé olympiády sa konali v Olympii na polostrove Peloponéz. Jednou z neodmysliteľných zásad bolo ukončenie bojov počas ich trvania.
V tom čase bolo totiž Grécko rozdelené na množstvo štátov a kmeňov. A práve olympijské hry upevňovali spojenectvo všetkých Grékov. Pred začiatkom olympiády vždy chodili poslovia z Olympie po celom Grécku a vyhlasovali boží mier, takzvanú ekecheiriu. Ten bol posvätný a nikto si ho nedovolil porušiť ozbrojeným konfliktom. V opačnom prípade by mu totiž hrozil trest priamo od Dia.

Niektoré tradície z dávneho Grécka prešli aj do novodobých olympiád. Jednou z nich je olympijský oheň. V súčasnosti pred začiatkom každých hier, a to tak letných, ako aj zimných, zapália v Olympii oheň, ktorý potom putuje až do miesta konania hier. Štafety bežia s horiacou fakľou a podobne ako poslovia z Olympie ohlasujú hry ako sviatok mieru.

Najčítanejšie témy