6. Kedy odstávka naposledy nastala?

Snímka: Reuters

Posledná odstávka bola v roku 2013, kedy chod spoločnosti obmedzovala počas 16 dní. Väčšiu krízu ekonomika však nezaznamenala, situácia iba trochu zamávala finančnými trhmi. Ako aj v prípade sprístupnenia Sochy slobody, aj v roku 2013 sa pri platovej neschopnosti rozhodli guvernéri amerických štátov riešiť situáciu uvoľnením štátnych peňazí.

V čom je situácia po piatich rokoch iná? „Určite v tom, že ide o prvý shutdown, ktorý sa stal počas kontroly oboch komôr Kongresu jednou stranou. Opäť to hovorí o problémoch tejto strany,“ myslí si Boháček. Aj v tomto prípade však utrpela veda, keď sa museli prerušiť viaceré experimenty.

Najčítanejšie témy