5. Čím si Orbán pohneval Európu?

Snímka: Reuters

Orbán sa do nenávisti Európy dostal zákonom o obmedzení pôsobenia zahraničných vzdelávacích inštitúcií v krajine, čo malo zo všetkých inštitúcií zasiahnuť iba Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti, ktorú práve Orbánov nepriateľ Soros založil. Reagovali na to ľudia demonštráciami v uliciach aj Európska komisia žalobou proti Maďarsku.

Tá ho na súdny dvor ženie aj pre zákon o mimovládnych organizáciách financovaných zo zahraničia. Vztýčený prst tak pri sebe nesie rozpor s právom na akademickú slobodu, na vzdelávanie, slobodu podnikania, právo na slobodu združovania či iné.

Kde však zlý Soros nefiguruje a padá tieň Európy je maďarské odmietnutie programu prerozdeľovania žiadateľov o azyl podľa kvót, čo je aj prípad Česka a Poľska. Slováci sa spolu s Maďarmi proti dočasnému mechanizmu Európskej únie na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót sťažovalo žalobou na Súdnom dvore v Luxembursku, ten ju však zamietol. Maďari rozhodnutie kritizujú, že si Európska komisia uplatňuje dvojaký meter, keďže kvóty odmietli viaceré krajiny než len tri, voči ktorým podala žalobu.

Téme Maďarska ako neposlušného člena Európskej únie sme sa venovali aj tu.

Najčítanejšie témy