5. Aké opatrenia sa odvtedy prijali?

Snímka: Reuters

Zákon má byť trvalejšou pomocou

Nahradil ho však nový protiteroristický zákon, ktorý posilňuje právomoci polície.

Výnimočný stav bol v krajine predĺžený dokopy šesťkrát a prezident Emmanuel Macron jeho zrušenie odôvodnil tým, že sa nedá neustále predlžovať a je nutné prijať trvalejšie opatrenia.

Vláda novým zákonom tak v podstate legitimizovala výnimočný stav a ministerstvo vnútra môže v prípade ohrozenia bez povolenia súdu vytvoriť bezpečnostné zóny a obmedziť pohyb ľudí a vozidiel.

Povolené sú aj domové prehliadky, zatváranie mešít a iných náboženských stredísk ak budú panovať pochybnosti, že sa v nich šíri nenávisť či terorizmus.

Jediný rozdiel od výnimočného stavu je v tom, že ministerstvo vnútra nemôže osobám podozrivým z prípravy teroristického činu nariadiť domáce väzenie, ale iba ich vyzvať k tomu, aby neopúšťali svoje trvalé bydlisko.

Parížska radnica sa tiež rozhodla zrušiť vianočné trhy na triede Champs-Élysées.

Krok však neodôvodnila zvýšenou bezpečnosťou, ale zlou kvalitou tovarov často čínskeho pôvodu a chatrným stavom stánkov.

Najčítanejšie témy