4. V čom viazne infraštruktúra?

S revitalizáciou aj nové miesta

K ďalším neúspechom môžeme zaradiť aj ozdravenie infraštruktúry.

Trump v kampani sľuboval rekonštrukciu štátnych ciest, vodární a mostov, čo malo priniesť milióny pracovných miest vo forme štátno-súkromného partnerstva.

Osvieženie tak prešľapuje na mieste, keďže zmena je viazaná na rokovania o rozpočte, dlhovom strope či daňových úpravách.

V prospech zmien však hovorí fakt, že v auguste Trump podpísal vládny dekrét, ktorý mal pomôcť k ľahšiemu schvaľovaniu výstavby ciest a iných projektov v infraštruktúre bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Výnosom tak zrušil nariadenie svojho predchodcu, ktoré nútilo investorov, aby pri plánovaní zohľadňovali riziká spojené s klimatickými zmenami.

Najčítanejšie témy