2. Je program strany extrémistický?

Snímka: Tomio Okamura Facebook

Hnutie Sloboda a priama demokracia má svoj program založený na ochrane slobody a demokracie v Českej republike. Odpor k Európskej únii a migrácii predstavuje až jeho posledný bod.

Hnutie volá ako aj z názvu vyplýva po priamej demokracii, osobnej, hmotnej a trestnej zodpovednosti politikov, konci zvyšovania daní či vytváraní pracovných miest.

Únia oslabuje národy

Súčasnej podobe integrácie jej členovia vyčítajú oslabenie a likvidáciu národných štátov a národov Európy. Európska únia by mala podľa nich slúžiť ako voľný trh tovarov, služieb a práce a nie ako blok, kde sa rozdávajú nesystémové dotácie a dávky.

Pre občanov Česka chcú právo rozhodnúť o vystúpení z európskeho bloku, čo podľa nich ohrozuje slobodu a demokraciu v krajine.

Tu sa už spomína aj riadená islamizácia Európy, aj keď strana oficiálne nehlási nenávisť k žiadnemu národu, rase, kultúre či náboženstvu.

Česi ako páni v svojej krajine

Ako nástroj islamizácie hodnotia multikultúrnu ideológiu. Ten, čo sa rozhodne žiť v Čechách, má rešpektovať ich hodnoty a prispôsobiť sa.

Právo šaría a džihád sú podľa nich ohrozením slobody a bezpečnosti a ich propagáciu chcú trestať. Vyslovene odmietajú prijímanie nelegálnych migrantov.

Program až revolučne volá po tom, aby obyvatelia boli skutočnými pánmi v svojej krajine a dobrými vlastencami.

Uznáva politiku niečo za niečo - keď si budú iné národy vážiť nás, budeme si vážiť aj my ich.

Najčítanejšie témy