2. Ako sa krajina otvorila svetu?

„Čína svojim podnikom výrazne zjednodušila investície v zahraničí. Čínske spoločnosti sa tak zrazu stali významným hráčom aj mimo domácej ekonomiky. Len počas prvých troch rokov tohto plánu, teda v rokoch 2013 až 2015, sa objem čínskych investícií v zahraničí zdvojnásobil,“ uviedol pre HN Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers.

Top investor
Hoci novšie oficiálne dáta k dispozícii nie sú, aktuálny trend naznačuje, že do konca dekády by sa Čína mala zaradiť medzi top investorov vo svete. Otváranie domácej ekonomiky svetu však prebieha pomalším tempom. Postarali sa o to aj masívne odlivy kapitálu z krajiny v rokoch 2015 a 2016, ktoré prinútili krajinu sprísniť obmedzenia pre pohyb kapitálu. V tomto smere teda Čína až taký výrazný pokrok nespravila.

Diskutabilný efekt
Na druhej strane, efekt čínskych zahraničných investícií je podľa Borosa diskutabilný. „Ich cieľom totiž často nie je efektívnejšie zhodnotiť kapitál. Naopak, sú motivované politickými cieľmi. To znamená, že konkurenciu mnohokrát deformujú a zhoršujú tak globálnu alokáciu kapitálu.“

Snímka: Strangeloop

Najčítanejšie témy