12. Ako došlo k zneužitiu Facebooku?

Snímka: Wikipedia

V apríli tohto roka Facebook publikoval dokument, v ktorom sumarizuje, akým spôsobom mohlo dôjsť k zneužitiu facebookovej platformy v informačných operáciách. „Ktokoľvek na sociálnych sieťach sa môže nahlas vyjadriť k politike. To znamená, že dobre vytvorená informačná operácia môže získať podporu a vplyv. Môže sa šíriť organicky, cez autentických ľudí a skupiny, hoci zdroj informácie nie je autentický, ale je ním napríklad falošný účet,“ uvádza sa v dokumente.

Nákupy reklám
Facebook tiež spätne revidoval nákupy reklám za minulý rok a odhalil tak vyššie zmienené ruské reklamy. „Našli sme približne tritisíc reklám za asi stotisíc dolárov, ktoré boli objednané cez zhruba 470 falošných účtov a stránok porušujúcich naše pravidlá. Naša analýza ukazuje, že účty a stránky boli spravované z Ruska,“ píše sa spomínanom v dokumente.

Ruština v počítačoch
Okrem toho Facebook odhalil reklamy za ďalších 50-tisíc dolárov, ktoré boli objednané z USA, ale z počítačov, na ktorých bola ako jazyk nastavená ruština. „Tieto reklamy nie sú nevyhnutne nelegálne, našli sme medzi nimi asi 2 200 politických reklám,“ uzatvára dokument.

Najčítanejšie témy