1. Čo je to UNESCO?

Snímka: Reuters

UNESCO je medzivládna organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru. Vytvorila zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, pomocou ktorého chce chrániť historicky a vedecky významné pamiatky. Okrem tohto známejšieho zoznamu vedie aj zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, čím ochraňuje svetový duchovný majetok.

Organizácia tiež prispieva k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti a posilňuje spoluprácu štátov vo výchove, vzdelávaní, vede a kultúre.

O jej vzniku sa hovorilo od roku 1942, kedy sa vo Veľkej Británii stretli vlády európskych krajín. Ústavu UNESCO nakoniec 16.novembra 1945 podpísalo 37 krajín. Dvadsať štátov ju ratifikovalo v roku 1946, kedy aj nadobudla platnosť. K zakladajúcim krajinám patrilo aj Československo. Momentálne má 195 členov a desať pridružených.

Organizácia sídli v Paríži a na jej čele je generálna riaditeľka Francúzska Audrey Azoulayová. Šéfkou sa stala v polovici októbra a jej zvolenie musia ešte schváliť členské štáty na generálnej konferencii začiatkom decembra. Vystriedala tak Bulharku Irinu Bokovovú, ktorá organizáciu viedla od roku 2009.

Najčítanejšie témy