6. Sú novinári v Poľsku slobodní?

Snímka: Reuters

V celosvetovom hodnotení sa krajina prepadla o 29 miest. Podľa šéfky mimovládky pre Európu a Balkán Pauline Ades-Mével sú poľskí novinári v takej pozícii, že nemôžu vykonávať svoje zamestnanie.

Na rokovanie iba vybraní novinári

Nemôžu sa venovať určitým témam spojeným s vládou. Naopak, musia sa riadiť jej príkazmi. Opatrenia tiež zasahujú do nezávislosti súkromných médií.

Konzervatívci koncom minulého roka navrhovali obmedziť prístup novinárov na galériu parlamentu. Prístup na rokovanie mali umožniť iba „skúseným“ novinárom. Okamžite sa začalo dohadovať, kto medzi nich má vôbec patriť.

Novinári mali pracovať z nového Mediálneho centra mimo budovy, v ktorej poľský Sejm, teda dolná komora parlamentu, zasadá. Médiá ohodnotili toto opatrenie ako škodlivé.

Argumentovali lepším komfortom

Nemohli by si už zhotovovať záznamy poslancov v sále a k dispozícii by mali iba oficiálne videozáznamy.

Vládna strana videla za opatrením lepší komfort pri práci poslancov i novinárov. Aj toto opatrenie vyvolalo protesty a odpor opozície i verejnosti.

Po stretnutí s prezidentom Dudom nakoniec vládna strana ustúpila od svojho zámeru obmedziť prístup do Sejmu.

Najčítanejšie témy