5. Aká je situácia v poľskom školstve?

Snímka: European trade union committee for education

Podstata reformy spočíva v uzavretí takzvaných stredných škôl pre deti vo veku 12 až 15 rokov. Školy mali ukončiť svoju činnosť ešte pred začiatkom nového školského roka a študenti bez svojej vzdelávacej inštitúcie sa mali presunúť do základných škôl.

Stredné školy vznikli v roku 1999, kedy sa tiež začal klásť dôraz na rovnaké podmienky pre mestských a vidieckych študentov. Poliakom reforma veľmi pomohla. Dostali sa vďaka nej do top 10 krajín štúdie PISA, ktorá hodnotí gramotnosť žiakov.

Menej študentov, menej učiteľov

Vládnuca strana však argumentovala, že deti boli predchádzajúcim modelom štúdia príliš izolované od ostatných a ich zaradenie do základných škôl pomôže k ich lepšej integrácii.

Okrem prepúšťania sa ministerstvo školstva tiež rozhodlo menovať nových riaditeľov pre takto rozšírené školy. Z tohto dôvodu mnohí doterajší zamestnanci stratia prácu. Trendy ukazujú, že populácia študentov sa zmenšuje, čo už ovplyvnilo pokles počtu učiteľov.

Bez Rimanov aj antikoncepcie

Hovorí sa tiež o tom, že Poľsko chce reformou systému rozšíriť svoje konzervatívne zmýšľanie medzi mladé deti. Študijný plán sa tak má viac zameriavať na Poľsko a eliminovať fokus na iné krajiny. V štvrtom ročníku sa napríklad história nebude začínať Grékmi a Rimanmi, ale prvým poľským kráľom.

V kontexte druhej svetovej vojny sa zase nespomína holokaust a sexuálna výchova na biológii už nebude spomínať možnosti antikoncepcie. Experti vo vzdelávaní sa obávajú, že reforma spôsobí návrat starých štýlov učenia, ktoré sú už pedagogicky pozadu.

Najčítanejšie témy