2. Ako sa menil najvyšší súd?

Snímka: European Pressphoto Agency

Zákon navrhoval odvolanie všetkých členov najvyššieho súdu, ktorým neudelil výnimku minister spravodlivosti. Tribunál s vyše 80 sudcami je považovaný za nadradený orgán pre civilné, trestné a vojenské súdy – môže rušiť alebo opravovať ich verdikty.

Duda podpísal iba jeden z trojice zákonov

Prezident Duda však zákon koncom júla nepodpísal podobne ako v prípade súdnej rady a rozhodol sa iba pre zmenu justície vo fungovaní obecných súdov. Minister spravodlivosti tak podľa nového zákona môže menovať a odvolávať predsedov a podpredsedov súdov po konzultácii so súdnou radou.

Prezident vtedy argumentoval, že poľská justícia síce potrebuje zmeny, ale ich treba robiť tak, aby nenastal rozkol v spoločnosti a aby sa občania nebáli vlastného štátu.

Duda následne prišiel s návrhom súdnej rady reformy najvyššieho súdu, ktorú predtým vetoval. Pre seba požaduje viac právomocí pri menovaní a odvolávaní členov rady. Podľa jeho návrhov by mali politici nad súdmi stále vyššiu kontrolu, ale vykonával by ju prezident aj parlament.

Najčítanejšie témy