5. Koľko stoja štát právne služby?

Fond pre transparentné Slovensko podporil Slovak Governance Institute pred tromi rokmi sumou 13-tisíc eur. Z analýzy vyplynulo, že štát zaplatil v rokoch 2011 až 2014 advokátom viac ako 30 miliónov eur. Inštitút prišiel k výpočtu celkovej výšky odmien podľa maximálneho finančného limitu odmeny v zmluve a podľa vystavených faktúr.

Výskum zistil, že najvyššie výdavky za právne služby malo Ministerstvo financií za takmer 17 miliónov eur a najvyššia časť patrila práve za zastupovanie Slovenska v medzinárodných arbitrážach. Stretávame sa tu tiež s menom Radomíra Bžána, keď inštitút zisťoval, akým advokátom a kanceláriám rozdal štátny podnik financie. Advokát sa vtedy umiestnil na treťom mieste.

Inštitút tiež zhodnotil, že najväčším problémom bolo dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a komunikácia zo strany ministerstiev, inštitúcií a spoločností. Niektoré subjekty mali nedostatky v zverejňovaní faktúr a objednávok.

Na priemerné náklady na medzinárodnú investičnú arbitráž sa pozrela aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v správe z roku 2012. Uvádza, že náklady sa len málokedy vyšplhali nad 30 miliónov dolárov a priemerne dosahovali výšku okolo osem miliónov eur. Odmena 64 miliónov eur, o ktorej sa diskutovalo pre Bžána, by  tak predstavovala viac ako desaťnásobok priemeru v náročnejších investičných arbitrážach.

Zaujímavosťou tiež je, že náklady Ruska na svoje právne zastupovanie v ich najväčšom arbitrážnom spore v dejinách s akcionármi ruskej ropnej spoločnosti Jukos v roku 2014 boli v prepočte 67 miliónov eur, takže iba o trochu viac ako sa pôvodne uvažovalo pre Bžána.  

Najčítanejšie témy