1. Akú odmenu nakoniec advokát dostane?

Snímka: TASR

Dohodu o podobe odmeny za víťazstvo v arbitráži ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo vyrokoval predseda predstavenstva akciovej spoločnosti MH Manažment Branislav Bačík s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána. Maximálna výška tak najnovšie nepresiahne 2,5 percenta namiesto avizovaných 11 percent.

Vysoká odmena spôsobila mediálne zemetrasenie. Téme sme sa už venovali tu. Advokátska kancelária chcela podľa Bačíka zastaviť traumatizovanie spoločnosti bulvarizáciou celej témy a tiež mediálny hon na advokáta s jeho rodinou. Uvedené percentá sú pri tom len výsledkom dohody. Suma, ktorú bude musieť Slovensko za zastupovanie zaplatiť ešte nie je istá. O výške trov ešte musí rozhodnúť arbitráž vo Viedni. Jedna tretina elektrární totiž stále patrí štátu.

Zo sporu vo výške vyše 700 miliónov eur tak bude Bžánova odmena predstavovať 17,6 miliónov eur namiesto spomínaných 64 miliónov eur , od čoho sa následne odpočítajú úkony, za ktoré už advokát dostal zaplatené a trovy konania. Bačík hodnotí túto sumu ako primeranú, keďže sa Slovensku podarilo zachrániť obrovské finančné zdroje. 

Najčítanejšie témy