5. Sú Slováci a Maďari spojencami?

Maďarsko voči Slovensku sa rozhodne ako rebel Európy neprezentuje. Neviditeľné plusové body k vzťahom prináša aj podpora Maďarska ohľadom presunu Európskej liekovej agentúry z Londýna do Bratislavy. Okrem toho, slová zhody odzneli aj na koordináciu spoločných krokov v oblasti liekovej politiky.

Spoločný koniec povrazu ťahajú Slováci a Maďari aj v otázke dvojitej kvality potravín. Ide o produkty s rovnakým názvom, ale s odlišným obsahom, ktoré sa distribuujú po Európe. Premiéri žiadali od Bruselu aktívne riešenie tohto problému. K posunu môže pomôcť aj stretnutie s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.

Ruka v ruke sú krajiny aj v otázke spoločnej ochrany Podunajska. Slováci a Maďari sa zaviazali spolu chrániť prírodu pozdĺž spoločnej hranice v oblasti Dunaja, v regióne Žitného ostrova na slovenskej strane a Malého Žitného ostrova na strane maďarskej.

Sme teda s Maďarmi neoddeliteľní partneri? „Debata sa vedie v teoretickom rámci. Slovenská vláda vníma spoluprácu vo V4 ako pragmatický mocenský názor. Je iné, keď niečo hovoríme sami a iné, keď ako blok. Spolupráca však neprebieha za každú cenu. Je to taká dvojkoľajná situácia.“ ozrejmuje Gabrižová.

Najčítanejšie témy