1. Komu patrí Nobelova cena za lekárstvo?

Tohtoročná cenu za fyziológiu a lekárstvo patrí Američanom Jeffreyovi C. Hallovi, Michaelovi Rosbashovi a Michaelovi W. Youngovi. Ich prínos je podľa komisie vo výskume biologického rytmu živých organizmov. Štokholmský Karolinský inštitút uviedol, že ocenení boli schopní nahliadnuť do našich biologických hodín a vysvetliť ich fungovanie. Vďaka výskumu vidíme, ako rastliny, živočíchy a ľudia prispôsobujú svoje biologické rytmy pravidelnému rytmu dňa.

Na svoj výskum použili vedci malé mušky octomilky. Izolovali u nich gén, ktorý má na starosti denný biologický rytmus. Výsledkom bolo vytvorenie bielkoviny v bunke, ktorá sa počas noci akumuluje a počas dňa potom znovu rozkladá.

Biologický rytmus je veľmi dôležitý. U ľudí sa nazýva cirkadiánny a trvá približne 24 hodín. Ovplyvňuje kľúčové funkcie ako spánok, správanie, hladinu hormónov, telesnú teplotu a metabolizmus.

Vďaka mechanizmu takzvaných vnútorných hodín vieme vysvetliť, prečo ľudia, ktorí cestujú na dlhé vzdialenosti cez viaceré časové pásma často trpia pásmovou chorobou či čelia väčšiemu riziku určitých chorôb.

Najčítanejšie témy