V Indii fungujú kasty. A na Slovensku?

V Indii fungujú kasty. A na Slovensku?

V exotickej krajine žije 300 miliónov nedotknuteľných. Vykonávajú špinavé povolania.

Ľudia si nie sú rovní a možno ich rozdeliť do štyroch základných kategórií. Tí, ktorí svetu rozumejú a môžu sa pýšiť absolútnym poznaním. Nasledujú tí, ktorí ho môžu pochopiť, ale nechcú, lebo ich prioritou je moc, uprednostňujú aktivity vedúce k bohatstvu.

Pod nimi sa nachádza skupina ľudí, ktorí mu už porozumieť nedokážu, ale snažia sa o to. Naostatok zostáva vrstva, ktorá nechce ani nedokáže. Ľudovo povedané, akoby ste hádzali hrach na stenu. Tak aspoň spoločnosť vnímal maráthsky svätec z Indie Dnjánadév.

Aj z takéhoto uhla pohľadu by sme zjednodušene mohli nazerať na kasty. Pri vyslovení tohto slova sa človeku vybaví India.

„Kasty sa z nej nikdy nevytratili a sú v nej stále prítomné. Ak nie tisícročia, tak minimálne stáročia. Rozdelenie spoločnosti na štyri základné stavy nachádzame už v najstarších indických textoch – védách,“ hovorí pre HN docent Dušan Deák z Katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave.

V rozšírenom mýte božská osoba Puruša obetovala samu seba na štyri časti – varny. Svetlo sveta uzreli štyri podoby človeka: nositeľ poznania bráhman, obranca spoločnosti kšatrija, jej živiteľ vaišja a napokon sluha šúdra.

Docent však podčiarkuje, že „varny sú bráhmanským konceptom, ktorí sami seba povýšili na špicu spoločnosti“.

 

Najčítanejšie témy