Tendenciou je obviňovať zo všetkého zlého „tých druhých“

V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme boli svedkami rastúcich antisemitských prejavov v západnej Európe, najmä vo Francúzsku. Kde vidíte príčiny tohto javu?
Nanešťastie, antisemitizmus a nenávisť voči Židom patrili k európskym kultúram celé stáročia. Stali sa integrálnou súčasťou života Židov po celej Európe a spôsobili deportácie, prenasledovanie a masakry v mnohých krajinách tohto kontinentu. Tragický vrchol dosiahli počas druhej svetovej vojny. Nacistické perzekúcie sa skončili vraždou šiestich miliónov Židov. Myslím si, že opätovný nárast antisemitizmu je spôsobený tromi hlavnými dôvodmi. Tým prvým je fakt, že sa zjavne objavuje v čase neistoty a dramatických zmien v spoločnosti.

Prečo sa tieto zmeny obracajú práve proti Židom?
Pretože tendenciou je obviňovať zo všetkého zlého „tých druhých“, čo často bývali práve židovskí obyvatelia. Po druhé – nárast radikálneho islamu v Európe takisto prispel k rozosiatiu antisemitských myšlienok, čo vždy bolo súčasťou ideológie týchto skupín. No a po tretie – viac ako 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny a s postupným vymieraním generácie, ktorá si pamätá túto hroznú a temnú éru, sa antisemiti cítia čoraz sebavedomejší pri otvorenom šírení svojej nenávistnej ideológie.

Majú Židia na Slovensku v tomto smere priaznivejšie postavenie? Alebo sa zvyšuje počet antisemitských prejavov aj v našej krajine?
Situácia na Slovensku predstavuje dve protichodné tendencie. Na jednej strane, Slovensko ako štát uznalo svoju poškvrnenú minulosť z čias druhej svetovej vojny a stavia sa k nej čelom. Zriadenie múzea v Seredi a ustanovenie deviateho septembra ako pamätného dňa obetí holokaustu sú dobrým príkladom tohto postoja. Som úprimne presvedčený, že jediný spôsob, ako sa vyrovnať s pamäťou na toto hrozné obdobie, je konať pravdivo a nepokúšať sa o znovuobjavenie histórie. Preto

Exkluzívny obsah Hospodárskych novín

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Najčítanejšie témy