6. Netreba čakať dovtedy, kým sa niečo stane

Snímka: HN/Peter Mayer

Minulý mesiac sa severom Slovenska prehnala snehová kalamita. Možno v nej nájsť paralelu s klimatickými zmenami?

Jedným z prejavov je striedanie dosť odlišných charakterov počasia. V tejto súvislosti sme v úvode aktuálnej zimnej sezóny mali nedostatok snehu. Po Vianociach začalo pravidelne snežiť. V horských oblastiach denne pribúdalo veľa snehu, až sa to skončilo na rozhraní druhého a tretieho januárového týždňa. Vtedy v Oravskej Lesnej snehová pokrývka dosiahla jeden až 1,3 metra. Tieto hodnoty boli zaujímavé, nie však rekordné.

Nám však miestni hovorili o výške takmer dva metre.

Niekde v záveji mohlo naviať aj dva a pol metra. Hovoríme o oficiálnych meraniach z meteorologickej stanice v Oravskej Lesnej.

Kalamita teda bola iba rozmar počasia?

Ako rozmar by som ju nehodnotil. Prúdenie vzduchu prichádzalo od severozápadu a trvalo veľmi dlho. Pri premenlivosti počasia prevládajúcej v strednej Európe je trvanie jedného typu poveternostnej situácie takto dlho nie úplne bežný jav. Podobne to bolo aj v Česku, Rakúsku či Nemecku.

Môžeme takéto vyčíňania očakávať častejšie?

S mimoriadnym počasím sa budeme stretávať čoraz častejšie. Častejšie by mali byť zmeny charakteru počasia z jednej krajnosti do druhej. Bude to na úkor bežného počasia. V princípe sa vytrácajú prechodné sezónne obdobia. Na jar môže počasie dlhšie pripomínať zimu, a potom sme svedkami rýchleho oteplenia a veľmi rýchlo nastupujúceho letného počasia. Identicky sa to môže stávať v priebehu jesene pri rýchlej zmene charakteru počasia od neskoro letného až takmer k zimnému.

Sme dostatočne pripravení na výkyvy počasia?

Treba realizovať adaptačné opatrenia. Aby sme v takýchto situáciách neprežívali stresy a aby sme vedeli, že niečo podobné sa môže stať. A aj sa stane. Musíme dokázať čeliť škodám z toho vyplývajúcich, respektíve ich znížiť. Tieto fakty by si mali osvojiť napríklad inštitúcie zodpovedné za údržbu chodníkov a cestných komunikácií a aj prevádzkovatelia dopravy, lebo často registrujeme, že sa vyhovárajú na vplyv počasia. Je nutné im pripomínať, že rýchle zmeny charakteru počasia sa budú vyskytovať čoraz častejšie.

Celosvetovo padajú varovania na úrodnú pôdu? Aj keď si vrcholový reprezentant veľmoci robí z globálneho otepľovania posmech?

Donald Trump je veľmi sporný prezident. Zastupuje ľudí, akých zastupuje. Niektoré finančné skupiny neradi počujú o klimatickej zmene podmienenej činnosťou človeka. Nevyhovuje to ich biznisu. Americký prezident takéto skupiny reprezentuje, a preto sa správa tak, ako sa správa. Žiaľ, s tým nič nenarobíme.

Jeho postoje však majú dosah na mienku miliónov obyčajných Američanov.

Tí si môžu na základe jeho vyhlásení vytvárať názor na to, komu dajú svoj hlas v budúcich voľbách.

Predstavitelia Európy sa síce neuchyľujú k takým extrémnym proklamáciám ako Trump, no správajú sa menej nezodpovedne?

Určite. Majú snahu situáciu riešiť. V hierarchii svetových politikov sa lídri Európskej únie zaraďujú na špičku. Ide však o to, čo si môžu v súvislosti so svoju politickou nomináciou dovoliť, aby aj po ďalších voľbách udržali pri moci tú stranu, ktorú reprezentujú. Veľmi zásadné a striktné opatrenia na obmedzenie produkcie skleníkových plynov by mohli zasiahnuť ekonomickú stabilitu. Tým by ich ľudia pocítili ako ohrozenie ich životnej úrovne, čo je z politického hľadiska neprijateľné.

Ako však z tohto bludného kruhu vyjsť, keď podstatné zmeny zrealizovať treba?

Tie súčasné aj tie, ktoré sa ešte len budú vykonávať, by mali byť organizované bez ohrozenia ekonomiky. Čo nie je jednoduchá záležitosť. Tohto problému sa treba chopiť sofistikovanejšie, napríklad otvárať priestory aj pre ekonomické sektory, ktoré sa doposiaľ až tak neuplatňovali. Ale mohli by sa začať, a tak istým spôsobom podporovať ekonomický rozvoj bez jeho destabilizácie.

Snímka: HN/Peter Mayer

Narážate na alternatívne zdroje energií?

Na iné než tie, na ktoré sme doposiaľ zvyknutí. To znamená obmedziť využívanie fosílnych palív. Takýto prístup vyžaduje niekedy aj dostatok finančných zdrojov, no touto cestou sa dá ísť, ako sa ukazuje na príklade niektorých štátov. Samozrejme, ich východiskové pozície sú rôzne.

Celosvetové dohovory a takisto tie na úrovni regiónov však zostávajú stále len v rovine ich signovaní. Alebo sa mýlim?

Sú pomerne tolerantné a nevyžaduje sa také prísne skladanie účtov, ako by

Exkluzívny obsah Hospodárskych novín

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Najčítanejšie témy