Suchá sa budú opakovať, najefektívnejšie je prispôsobiť sa im

sucho
Snímka: Reuters

Stredoeurópsky región zasiahli v uplynulých týždňoch silné prívalové dažde. Je to normálny jav, ktorý sa u nás dial aj pred desaťročiami, alebo ide o niečo nové pre naše pásmo?
Zrážky vrátane tých prívalových sa v našom priestore objavovali vždy. Situácia z posledných týždňov bola špecifická najmä v tom, že sa zrážky vyskytli po veľkom suchu, ktoré tu panovalo celé leto. V dôsledku toho bol odtok dažďovej vody, ktorá smeruje do tokov, relatívne malý. Máme teda tak trochu šťastie, že krajina bola suchá a dokázala prijať veľké množstvo spadnutých zrážok. Tým sa zároveň zlepšila situácia vyvolaná suchom.

Súviseli tieto zrážky s celkovými klimatickými zmenami, ktoré naša planéta zažíva?
Ja veľmi nerád hodnotím situáciu na základe výskytu jedného extrému. Oveľa istejší si budeme až pri určitom retrospektívnom pohľade. Pravdou však zostáva, že napríklad v porovnaní s prvou polovicou minulého storočia môžeme identifikovať jednoznačne teplejšie obdobie. Priemerná teplota je minimálne o jeden stupeň Celzia vyššia, čo nepochybne prispieva k suchu. Je pritom zaujímavé, že aj v roku 2015 bol priebeh do určitej miery rovnaký.

Čo sa pred troma rokmi dialo?
V polovici augusta bolo tiež veľké sucho, do ktorého prišla veľmi intenzívna zrážková situácia. Takže je tu určitá podobnosť s tohtoročným stavom. Avšak na to, či sa z toho stane normálny priebeh leta a predovšetkým jeho záveru, si ešte budeme musieť počkať. Uvidíme, či to bola iba náhoda alebo z toho bude bežný jav. V každom prípade tendencia k suchu je veľmi pravdepodobná, a to práve kvôli zvýšeným teplotám, ktoré zvyšujú výpar a nahrávajú takémuto vývoju.


Máme sa pripraviť na to, že takéto počasie sa v nasledujúcich rokoch bude opakovať?
Nie je najmenší dôvod domnievať sa, že by to tak nemalo byť. Je určite lepšie byť pripravený, než veriť, že sa situácia bude zlepšovať. Myslím si, že sa s extrémami v podobe sucha a následných prívalových zrážok budeme stretávať aj naďalej.

Vravíte, že prívalové zrážky sa v našom regióne objavovali aj v minulosti. Išlo len o jednorazovú výnimku počas konkrétneho roka?
Nie je to úplne tak. Aj v minulosti sa vyskytovali celé obdobia, ktoré boli veľmi extrémne. V Česku bolo napríklad veľmi extrémne obdobie od polovice 50. rokov až do polovice 70. rokov 19. storočia. Naozaj extrémne suché letá sa objavili najmä v rokoch 1858, 1865 a 1868. Celé spomínané dvadsaťročie bolo akýmsi suchým výkyvom a vrchol dosiahlo v roku 1874. Sucho sa prehlbovalo aj z hľadiska disponibility vody. Napríklad tým, koľko vody odtieklo riekou Labe. Súčasne sa však v tomto období vyskytovali aj veľké povodne v povodí Labe vrátane jednej extrémnej prívalovej povodne v roku 1872 v povodí Berounky.

V tom čase ešte neboli také protipovodňové opatrenia, aké poznáme dnes...
Presne tak. Aj preto to bola katastrofa, ktorú si odvtedy nedokážeme ani predstaviť. Bol

Exkluzívny obsah Hospodárskych novín

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Najčítanejšie témy