11. Každoročne sa ruší ochrana národných kultúrnych pamiatok

Snímka: Profimedia

Stavebno-technický stav pamiatkového fondu nemožno všeobecne označiť ako uspokojivý. Percentuálny podiel pamiatok v jednotlivých stupňoch technického stavu sa udržiava približne na rovnakej úrovni. Podiel pamiatok v narušenom stave sa neustále udržiava na pomerne vysokej úrovni cca 20 percent, podiel pamiatok v dezolátnom stave je stále cca 5 percent, treba však vziať do úvahy, že každoročne sa ruší ochrana pamiatok zväčša kvôli dezolátnemu stavu, respektíve fyzickému zániku.

Snímka: HN/MK SR

Najčítanejšie témy