Ako bojovať s extrémnou chudobou

Ikonická fotografia zobrazujúca extrémnu chudobu 30. rokov v USA
Snímka: DOROTHEA LANGE

Pád burzy na Wall Street v októbri 1929 odštartoval najväčšiu ekonomickú krízu 20. storočia. Akcie sa stávali bezcennými, ľudia v panike vyberali peniaze z bánk, krachovali tisíce firiem, milióny Američanov prichádzali o prácu a mnohí z nich okúsili, čo je to chudoba.

A práve v čase tejto mizérie napísal jeden z najznámejších ekonómov John M. Keynes provokatívnu esej, v ktorej vysvetľoval, že by sa vôbec nečudoval, keby sa ľudstvu podarilo odstrániť extrémnu chudobu v priebehu nasledujúcich sto rokov.

Aj keď okolo seba videl rastúcu biedu, všímal si predovšetkým tzv. big picture. Videl, ako technologický pokrok vyvolal priemyselnú revolúciu, ktorá vystrelila ekonomický rast prudko nahor a spolu s ním prišiel aj narastajúci blahobyt pre čoraz väčší počet ľudí. V roku 1930 mohli Keynesove slová napísané v eseji Ekonomické možnosti našich vnukov a vnučiek znieť trúfalo. No znejú tak aj dnes?

Big picture – veľký obraz
Už letmý pohľad na dáta ukazuje, že Keynes zrejme nebude tak ďaleko od pravdy. Ešte v roku 1800 žilo v absolútnej chudobe zhruba 90 percent svetovej populácie (áno, to číslo je správne), v roku 2015 to už bolo „len“ 11 percent, ukazujú dáta projektu Oxfordskej univerzity Our World in Data a Svetovej banky.

Nejde pritom o chudobu, ako jej rozumieme v našom kontexte – a teda, že máme menej, než je v našej spoločnosti bežné a ocitáme sa preto na jej okraji. Extrémna bieda je iná. V minulosti 90 percent ľudí trpelo absolútnym nedostatkom. V lepšom prípade mali zdroje nanajvýš tak na jedlo či oblečenie (ktoré sa dedilo, čo čosi vypovedá o jeho hodnote). V horšom prípade hladovali a umierali.


To, či sa Keynes trafil a naozaj sa nám do roku 2030 podarí vymazať extrémnu chudobu vo svete, sledujú viaceré inštitúcie. Zhodou okolností je to totiž prvý a zároveň kľúčový cieľ zo 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ku ktorým sa v roku 2015 zaviazalo 193 krajín sveta.

Stránka World Poverty Clock, ktorej výpočty prešli vedeckým peer-review procesom, ukazuje v reálnom čase, ako sa darí jednotlivým krajinám bojovať s extrémnou chudobou. Podľa jej predikcie by sa mala v roku 2030 absolútna bieda týkať 5,2 percenta obyvateľov planéty, a teda zhruba 440 miliónov ľudí. Odhad Svetovej banky je o niečo optimistickejší – počíta so 4,2 percenta.

Africká záležitosť
Až také zlé to teda so svetom zrejme nebude, poviete si. Má to však jeden háčik. World Poverty Clock ukazuje, že kým vo väčšine chudobných krajín sveta sa život ľudí naozaj zlepšuje a bude zlepšovať, v hŕstke štátov sa deje presný opak. Väčšina z nich, až na tri výnimky z Južnej Ameriky, sa nachádza v subsaharskej Afrike. Preto je dosť možné, že sa už čoskoro stane extrémna bieda záležitosťou len jedného kontinentu, respektíve jednej časti tohto kontinentu. A to práve tej časti, kde je bieda dlhodobo pretrvávajúcim problémom.

Aby sme boli fér – situácia sa nezhoršuje v celej subsaharskej Afrike – v 36 zo 48 krajín klesá aj percentuálny podiel, aj počet absolútne chudobných ľudí. No kvôli rýchlemu populačnému rastu dnes zo všetkých 767 miliónov extrémne chudobných ľudí na svete býva vyše polovice práve v subsaharskej Afrike.

Jednu z príčin tohto stavu tvorí kombinácia rýchleho rastu populácie s pomerne pomalým rastom ekonomiky a všeobecne chýbajúcimi systémami, ktoré by ľuďom tesne nad hranicou extrémnej chudoby bránili opäť do nej spadnúť a zároveň by z nej aktívne vytrhávali ďalších, vysvetľuje sa v článku The Economist.

Je fakt, že extrémne chudobní ľudia majú z rôznych dôvodov viac detí, ktoré sa takisto narodia do absolútnej chudoby. Okrem iného preto, lebo chudoba sa spája s vyššou úmrtnosťou detí a tým, že deti sú v chudobných spoločenstvách zárukou na starobu. Podľa správy Unicef a Svetovej banky z roku 2016 bolo extrémnou chudobou v subsaharskej Afrike zasiahnuté bezmála každé druhé dieťa, v Južnej Ázii tretina.


Vymaniť sa je problém
Vymaniť sa z takýchto

Exkluzívny obsah Hospodárskych novín

Tento článok je exkluzívnym obsahom Hospodárskych novín. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu hnonline.sk, predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov.

Najčítanejšie témy