7. Podpisujú zmluvy napísané v cudzom jazyku. Nerozumejú im, ale súhlasia

Najčítanejšie témy