Každým dňom Bangladéš zasiahnu monzúnové dažde. Životodarný, ale i ničivý živel si v krajine každoročne vyžiada stovky obetí. Podmyté korytá v krajine dávajú tušiť, s akou silou tu dokáže príroda uderiť.

Nízko položené miesta zaplaví voda. Prašné cesty sa v priebehu desiatok minút dokážu zmeniť v bahnité polia, s ktorými si neporadia ani kolesá terénnych áut a kamiónov.

A zo strmých svahov sa stávajú nekontrolované masy zeminy hltajúce všetko, čo im príde do cesty. Situácia je o to horšia, že dreviny, ktoré by mohli vodu zadržať, s narastajúcim počtom ľudí v oblasti rýchlo ubúdajú.

Najmä v okolí tábora Kutupalong-Balukhali, ktorý je dnes s takmer 600 tisícmi obyvateľov najväčším utečeneckým táborom na svete.

Počtom obyvateľov sa vyrovná Lisabonu a prejsť z jedného konca na druhý zaberie sedem hodín a viac.

Najčítanejšie témy