7. Sú proti obmedzeniu pri životných poistkách všetci na trhu?

Snímka: Pexels

„Za uvedených podmienok ich poisťovne zrejme obmedzia vo svojej ponuke. Podporujeme zníženie navrhnutých limitov investovania i odkupnej hodnoty v prvých troch rokoch trvania investičného životného poistenia, a to má svoj ekonomicky preukázateľný význam, o 45 percent, než sú navrhnuté limity,“ tvrdí D. Huttová.

Naopak, Sophistic Pro finance návrh víta. „Boli sme aj navrhovatelia tejto regulácie vzhľadom na to, že pôvodne sa mali regulovať iba provízie na životnom poistení,“ vraví R. Valko.

Regulácia provízii by však podľa neho klienta nechránila, len by sa vytvoril iný spôsob odmeňovania sprostredkovateľov. „Tým, že sa však bude regulovať odkupná hodnota, zregulujú sa aj samotné poplatky v životnom poistení a keď bude menej poplatkov, zákonite klesne aj provízia, síce nepriamo sa zreguluje aj tá provízia, avšak pri tomto spôsobe ochrany klienta sa klient naozaj ochráni.“

Valko dodáva, že pre provízie už životné poistky nikto nebude predávať a je dosť možné, že sa začne naozaj poistenie uzatvárať klientom kvôli poisteniu rizík.

Najčítanejšie témy