6. Čo sa udeje v sektore životného poistenia?

Podľa ich asociácie návrh vzbudzuje u klienta dojem, že je jedno, kam peniaze vloží, či do poisťovne alebo do banky, a vždy má pri predčasnom ukončení zmluvy takmer rovnaké práva.

„Poistenie však nie je sporenie a poisťovňa nie je banka. Banka obchoduje s peniazmi a poisťovňa obchoduje s rizikom. Preto nemožno mať od produktov týchto inštitúcií rovnaké očakávania,“ argumentuje generálna riaditeľka Jozefína Žáková.

Pripomína, že kým začal platiť v roku 1991 voľný trh, aj štát dokonca sankcionoval za predčasné ukončenie zmluvy tým, že klient nemal v prvých dvoch rokoch nárok na vyplatenie žiadnej odkupnej hodnoty.

Žáková dodáva, že deklarovaným cieľom novej úpravy podľa ministerstva bolo znížiť provízie platené sprostredkovateľom.

„Dosahovanie tohto cieľa cez úpravu výšky odkupnej hodnoty je však problematické, a to viac tým, že v bankovom sektore bola zvolená metóda priameho limitovania provízií, a nie cez reguláciu nákladov.“

Ak je ďalším cieľom ministerstva aj zníženie počtu sprostredkovateľov, ktorí budú ochotní poisťovacie produkty ponúkať klientom aj za podstatne znížené provízie, treba počítať s tým, že sa zhorší dostupnosť produktov pre klienta,“ varuje.

Dá sa totiž očakávať, že vyplácanie provízie bude odzrkadľovať nový spôsob strhávania poplatku.

Najčítanejšie témy