5. Čo môžu zmeny spôsobiť na trhu úverov?

Snímka: Reuters

„Navyše návrh neponúka žiadne argumenty podložené ekonomickou analýzou, ktoré by podopreli tvrdenia o nadnormálnej záťaži finančného spotrebiteľa poplatkami alebo aj o záťaži finančných inštitúcií, ktoré platia finančných sprostredkovateľov,“ vysvetľuje generálna tajomníčka Darina Huttová.

Problém by mohli mať najmä začínajúci agenti, ktorí majú vyššie náklady na rozbeh a oproti súčasnosti dostanú na začiatku zmluvy len tretinu súčasnej odmeny. Huttová tiež dodáva, že regulácia provízií v sektore úverov je mimo logiky podnikania a „smeruje len k ochrane záujmov veriteľov.“

Spolumajiteľ sprostredkovateľskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko predpokladá, že ľudia, ktorí potrebujú vlastné bývanie, si hypotéky budú brať aj naďalej. Problém nastane u sprostredkovateľov – ak budú menej zarábať, budú sa musieť poobzerať po alternatívnych zárobkoch.

„Buď budú predávať aj iné produkty, alebo budú popri sprostredkovaní robiť aj inú činnosť, aby si nemuseli znížiť svoj životný štandard,“ myslí si.

Rozdelenie provízie na tri roky sa kuriózne prejaví v prípade krátkodobých menších pôžičiek. Pri požičanej tisícke bude odmena 15 eur.

„To nepokrýva všetky náklady sprostredkovateľa. Z tejto odmeny totiž musí uhradiť odvody sociálneho a zdravotného zabezpečenia, daň z príjmu, náklady na papier, toner, kanceláriu prípadne dopravu za klientom,“ vymenúva Ivan Kahanec, výkonný tajomník Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Avizuje, že v segmente môže nastať ďalší odchod licencovaných veriteľov. „Už v súčasnosti je tento trh zdecimovaný, čo sa prejavuje na tom, že sa spotrebitelia obracajú na subjekty bez regulácie a na úžerníkov.

V kontexte ďalších pripravovaných predpisov to vyznieva ako snaha úplne vytlačiť z finančného trhu spoločnosti, ktoré nie sú bankami.“

Najčítanejšie témy