4. Ako vyzerá navrhovaná regulácia?

Snímka: TASR

V prípade úverov na bývanie bude provízia maximálne 1,5 percenta zo sumy úveru. Odmenu však dostane sprostredkovateľ rozdelenú na tretiny, a to prvé tri roky. Ak sa zmluva skončí skôr, na ďalšie platby už nemá agent nárok. Ministerstvo vysvetľuje, že cieľom je „zaviesť jasné a prehľadné pravidlá odmeňovania“.

V prípade investičného životného poistenia sa zruší súčasný model – keď sa prvé dva roky peniaze klienta nepoužili na investovanie, ale na úhradu poplatkov.

Po novom bude v prvom roku musieť poisťovňa investovať 70 percent zo zaplatených peňazí, v druhom roku 85 percent a v ďalších rokoch 95 percent.

Rezort financií vysvetľuje, že cieľom „má byť zamedzenie negatívneho javu, keď klient znáša všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.“

„Ide o reguláciu odmeňovania, ale aj správania sa finančných sprostredkovateľov.

Nepôjde iba o poistky, pôjde aj o sprostredkovanie úverov, či už spotrebných alebo hypoték. A treba si uvedomiť, že odmeny pre týchto sprostredkovateľov sú často veľkou záťažou pre klientov.

Náš pohľad na túto reguláciu, je najmä z pohľadu ochrany spotrebiteľov“, argumentuje financií Peter Kažimír.

Najčítanejšie témy