3. Nezrušil finančných poradcov už predchádzajúci zákon?

No iba formálne. Ešte aj v súčasnosti platná legislatíva rozdelila odborníkov na poradcov a agentov. Poradcovia sú platení iba honorárom od klienta, nesmú brať provízie od bánk či poisťovní.

Keďže bežní klienti nie sú ochotní platiť tieto služby priamo, poradcov nájdeme na trhu len 12. Venujú sa najmä pomoci pri vybavovaní úverov pre firmy.

Finančníci, ktorí nám zvyknú volať s ponukou svojich služieb, sa už nesmú nazývať poradcovia, ale agenti alebo sprostredkovatelia.

Rozlišujeme samostatných agentov – ide o firmy, ktoré zastrešujú sprostredkovateľov v teréne. Uzatvárajú zmluvy s viacerými bankami či poisťovňami a berú od nich provízie. Majú teda kompletnú ponuku.

Podriadený agent je živnostník pracujúci pod samostatným agentom.

Uzatvára zmluvy s klientmi a platia ho finančné inštitúcie cez provízie. Viazaný agent je živnostník pracujúci výlučne pre jednu finančnú inštitúciu, napríklad banku či poisťovňu.

Najčítanejšie témy