2. Prečo sú provízie dôležitá téma?

Snímka: Reuters

Klient uzavrie životnú poistku s mesačnou platbou sto eur, pričom na sporenie ide polovica sumy. Ak zmluvu po dvoch rokoch zruší, vyplatí mu poisťovňa vyššiu alebo menšiu sumu ako 1 200 eur, ktoré naznačuje matematika?

Odpoveď asi prekvapí – nedostane prakticky nič. Dôvodom je predplatený poplatok, ktorý poisťovňa strhne naraz na začiatku. Veľká časť z neho ide na províziu.

Ak klient zmluvu do dvoch rokov zruší, agent musí peniaze vrátiť. Po uplynutí takzvanej stornolehoty si ich však nechá.

Stáva sa, že nepoctiví sprostredkovatelia – takzvaní provízni turisti – zavolali klientovi po dvoch rokoch, že sa objavil nový, lepší produkt a treba sa prepoistiť.

Nanovo získali províziu a zákazník opäť platil od začiatku iba poplatky. Takto nepoctivo sa však správa iba malá časť biznisu, samotní účastníci trhu v snahe ochrániť svoje meno s podobnými neduhmi bojujú.

Teraz však do hry vstúpi aj ministerstvo s radikálnou zmenou, poplatky sa budú účtovať postupne viac rokov.

Najčítanejšie témy