9. Pomôžu v riešení záležitosti eurofondy?

Snímka: Reuters

Lubyová už na začiatku medializovania problému načrtla, že na obnovu sa budú môcť využiť aj eurofondy v rámci EPC, teda Efektívneho využitia energie. Znižovanie energetickej náročnosti metódou EPC v podobe projektov energetických úspor je komplexné riešenie pre energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov s garantovaným výsledkom, uvádza na svojej stránke Siemens. V tomto prípade by išlo o desiatky miliónov eur. Program sa začína v auguste a školy by sa tak mali začať zaoberať prípravou projektov.

Študentská rada vysokých škôl informovala, že EPC projekty spočívajú v uzavretí zmluvy medzi vybraným poskytovateľom energetických služieb a vlastníkom budovy, pričom náklady na modernizáciu sa splácajú z financií ušetrených za prevádzku.

Eurofondy sú však účelovo viazané. Dofinancovanie internátov prostredníctvom tejto metódy je veľmi náročný proces, ktorý školy zaťaží hlavne administratívne.

Navyše, vďaka eurofondom sa môžu vymeniť napríklad iba fasády či okná a vnútorné zabezpečenie tak zostane v pôvodnom stave. Nerátajú tiež s okamžitou rekonštrukciou, ktorá je teraz hlavným cieľom celého mediálneho tlaku.

Opravy by prebiehali čiastkovo, a nie komplexne, čo celý problém iba viac predĺži. Navyše, projekt treba aj získať, preto ho treba kvalifikovane pripraviť.

Najčítanejšie témy