3. Ako sa k problému postavila akademická obec?

Snímka: HN/Peter Mayer

Téma sa do popredia dostala spolu s ministerkou Lubyovou, ktorá sľúbila omnoho viac peňazí do obnovy internátov ako v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Nasledovalo jej stretnutie s ministrom financií Petrom Kažimírom, z ktorého vyplynulo, že obnova patrí pre rezort školstva k prioritám. „Reakciu vnímame ako odpoveď, ktorú si vyžiadali študenti vo svojej výzve, volanie akademickej obce a apel Slovenskej rektorskej konferencie na splnenie vládnych sľubov o vyčlenení finančných prostriedkov na opravu vysokoškolských internátov. Sme tejto reakcii radi a veľmi vítame, že k obnove internátov predsa dôjde,“ povedal pre HN Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Progres nastal, keď štát uvoľnil na rekonštrukciu vysokoškolských internátov desať miliónov eur. Táto suma by sa mala v prípade, že sa našej ekonomike bude dariť, v druhom polroku zvýšiť o ďalších desať miliónov.

Najčítanejšie témy