Klimatické extrémy. Je už pre Zem príliš neskoro?

Klimatické extrémy. Je už pre Zem príliš neskoro?

Naša planéta sa napriek všetkým prijímaným opatreniam otepľuje čoraz rýchlejšie. Nepriaznivý trend sa môže obrátiť najskôr v polovici tohto storočia.

Tornáda, supercelárne búrky, silné krupobitia. Meteorologické javy, ktoré sa bežnému Slovákovi spájajú skôr s inými regiónmi a najčastejšie sa s nimi stretne vo filmoch či v zahraničnom spravodajstve. No aj rekordné horúčavy, výdatné prívalové dažde a záplavy, ktoré sa z roka na rok stávajú čoraz pravidelnejším javom.

Aj na takéto výkyvy či dokonca extrémy počasia si postupne zvykáme i my na Slovensku. Toho, čo generácie našich rodičov alebo starých otcov a mám zažívali len občas, začíname byť svedkami prakticky každé leto. Vedci mnohé z týchto javov spájajú s klimatickými zmenami. Niektorí dokonca varujú, že tieto zmeny sa napriek pritvrdzujúcim opatreniam namiereným proti emisiám skleníkových plynov ešte zrýchľujú a zázračného otočenia trendu sa tak skoro nedočkáme, ak vôbec. V nasledujúcich otázkach a odpovediach si prečítajte, prečo sa zmeny klímy našej planéty stávajú pre ľudstvo čoraz väčšou hrozbou, či si máme zvykať na tornáda a supercelárne búrky aj kedy by sa situácia mohla obrátiť k lepšiemu.

Najčítanejšie témy