Ťažko skúšané vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi: Môže znovu vypuknúť konflikt?

Ťažko skúšané vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi: Môže znovu vypuknúť konflikt?

Ľudí politické hádky nebavia. Príkladom budovania dobrých vzťahov sú aj projekty hľadajúce možnosti spolupráce národností žijúcich na Slovensku.

My a Maďari: Dva názory na jeden problém. Politici oboch národností často hovoria o tom istom, avšak z diametrálne odlišných uhlov pohľadu. Čo nás spája a čo nás rozdeľuje? Ako to vnímajú politici a ako bežní ľudia? Snažili sme sa nájsť odpovede na tieto otázky.

Najčítanejšie témy